ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Bebek Mamalarında GDO yasağının kalkması hakkında
26/01/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak 26 Ekim 2009 tarihli genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) denetimine ilişkin tebliğinde bir değişiklik daha yaparak, 1 Mart’a kadar analiz yapılmadan ülkeye sokulacak ürünler arasına bebek mamalarının da eklediği belirtilmektedir. Bakanlık olarak 20 Kasım 2009 tarihli değişiklikle ithal edilen gıda ürünlerine GDO analizi zorunluluğunun kaldırıldığı, ancak GDO içeren bebek mamalarının ithalatındaki yasağın aynen korunduğu bilinmekteyken, şimdi bu son değişiklikle artık AB kriterlerine uygun olduğuna dair belgesi olan mamaların, GDO analizi yapılmadan Türkiye pazarına sunulacak olması vatandaşlar arasında önemli ölçüde endişelere yol açmıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle daha önce kontrol belgesi alınmış ürünlerin ithalatında 1 Mart 2010 tarihine kadar 5’inci maddenin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Önceki yönetmelikteki 5’inci madde; GDO’lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasına yasak getirmekteydi.

Bu yönetmelik değişikliği ile insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO’lu ürünlerin ithalatı ve piyasaya sunulması yasağı da kaldırılmaktadır. Antibiyotiğe direnç geliştiren genler içeren GDO’lu ürünlerin kullanımı pek çok ülkede yasaklanmış durumdadır. Bu ürünlerin, antibiyotiklere karşı direnç oluşturdukları için, bu gıdaları tüketenlerin ama özellikle de çocukların bünyesinin antibiyotiğe cevabını azalttığı, bununda herhangi bir hastalıkta iyileşme süresini uzattığı ve tedaviye cevap alınamamasını beraberinde getirdiği belirtilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- İki ay önce bebeklerimizin sağlığı için tehdit olduğu düşünülerek yasaklanılan GDO’lu bebek mamalarında denetimin ve yasağın hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair neden hiçbir açıklama yapılmamıştır?

2- Bu yönetmelik değişikliği ile “bu lobiye dayanılamadı ve bebek mamalarında GDO yasağı kalktı. Artık gümrüklerde ne kadar GDO’lu ürün bekletiliyorsa hepsi Türkiye’ye girecek, hiçbir engel kalmadı” iddialarına katılıyor musunuz?

3- Bu yönetmelikle katmerli bir şekilde insanlık suçunun işlendiği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

4- Bakanlık olarak yönetmelik çıktığı zaman “insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst düzeyde korunmasını riske sokanlar ile insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotikleri taşıyan GDO ve GDO’lu ürünleri içeren gıda ve yem maddelerinin ithalatı ve bebek mamalarında kullanımı” yasaklanmıştır denilmekteyken, şimdi serbest bırakılmasının ve o zaman zararlı damgası vurulan ürünlerin şimdi serbest bırakılarak zararlı olmamalarının gerekçeleri nelerdir?

,