ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
S����zl���� Soru �����nergeleri > Mersin'e havaalanı yapımına ve Adana Havaalanına ilişkin

Sözlü Soru Önergesinin Metni


09/07/2008


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın BİNALİ YILDIRIM tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


Yılmaz TANKUT
Adana Milletvekili


Geçtiğimiz günlerde Mersin’e yaptığınız bir ziyarette, tarafınızdan Mersin'e Havaalanı yapılacağı ve ismininde "Çukurova Havaalanı" olacağı belirtilmiştir.

Yapılması planlanan hava limanlarının gerçek ihtiyaca dayanması, başka illeri mağdur etmemesi gerekirken, aynı zamanda projelerin israfa da kaçmaması elzemdir. Umut ederiz ki, ihtiyaç duyulan her ile bir havaalanı kurulsun. Bundan mutluluk duyarız. Ancak Adana’yı devre dışı bırakacak, konumunu zayıflatacak hiçbir girişimi makul ve mazur görmemiz mümkün değildir.

Bu çerçevede;
1- Bu haberlerde bahse konu olan Mersin’e bir hava limanı yapılması düşüncesi var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?

2-Yine bu safhada Adana havaalanı ile ilgili bir düşünce ve tasarruf var mıdır? Varsa mahiyeti nedir?

BAKANIN VERDİĞİ CEVAP

85’inci Birleşim

5 Mayıs 2009 Salı

http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil3/bas/b085m.htm

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Tankut’un (6/912) sayılı sözlü soru önergesi: Bakanlığımızın Adana Havaalanının Mersin’e taşınması gibi bir planlaması söz konusu değildir. Ancak, Adana Havaalanı’nın şehir merkezinde kalması, yapay manialar nedeniyle genişletme imkânının sınırlı olması, Mersin ve bölgesine hitap edecek konvansiyonel boyutlarda bir havaalanı yapılması için yer bulunamaması nedenlerinin yanı sıra, ülkemizin ekonomik imkânlarını da en verimli şekilde kullanmak üzere Bakanlığımızın benimsediği bölgesel havacılık politikası doğrultusunda Çukurova bölgesinin tarım, sanayi, ekonomik açıdan taşıdığı önemi ve bölgenin potansiyelinin tam olarak kullanılması da dikkate alınarak iç bölgelerle dış dünya bağlantısını artırmaya yönelik olarak bir bölgesel havaalanı yapılması düşünülmektedir. Yapılan fizibilite etütlerinde tüm bölgeye hitap edecek bölgesel bir havaalanının gerçekleşebileceği ortaya çıkmış ve 2009 yatırım programına “Çukurova Bölgesel Havaalanı Etüdü” başlığıyla bir proje dâhil edilmiştir. Bu projeyle Adana, Mersin ve Çukurova bölgesine hizmet verecek bölgesel havaalanı için yer seçim çalışmaları hâlen devam etmektedir.

,