ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Gübre fiyatlarındaki artışlar hakkında
12/02/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler içerisindeki bu günler toprakla gübrenin buluştuğu zaman, yani Türk çiftçisinin seferberliğe çıktığı dönemdir. Ama maalesef çiftçilerimizin bir şeyler üretmesinin heyecanını yaşaması gerekirken o heyecanın elinden alınıp; umutsuzluğa ve bezginliğe itildiği gözlemlenmektedir.

Tarımsal faaliyetler konusunda Dünyadaki rakiplerine göre üretim girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, tohum vs) altında ciddi ölçüde ezilen üreticilerimiz, en önemli girdi maliyeti olan gübrenin tam kullanım döneminde hiçbir ekonomik kritere uymayacak oranlarla artan fiyatları ile karşılaşmıştır. Bu artış günbegün devam etmektedir.

Bu fiyat artışlarının bazıları örnek olarak verilecek olursa; örneğin Kompoze gübrelerden olan 20.20 gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 460 TL iken günümüzde yani 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 650 TL gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Yani artış oranı %41 dir.

Yine benzer şekilde Kompoze gübrelerden olan DAP gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 670 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 920 TL gibi çok fahiş bir rakama çıkmıştır. Burada artış oranı ise %37 dir.

Bir diğer gübre çeşidi olan Azotlu gübrelerden olan A.SÜLFAT gübresinin 10.11.2009 tarihindeki tonunun fiyatı 275 TL iken 10.02.2010 tarihindeki fiyatı 400 TL’ye çıkmış olup, artış oranı ise %45.5 olmuştur. Diğer gübrelerde de bu oranlara yakın artışlar olmuştur.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bu gübrelerde son aylarda yaşanan ve çiftçilerimizi ciddi derecede mağdur eden fiyat artışlarından haberdar mısınız?

2- Gübre üreticisi ve ithalatçısı firma veya kuruluşlara yönelik olarak, bu artışın nedenleri konusunda bir görüşmeniz olmuş mudur? Bu fiyat artışlarının geri çekilmesi konusunda firmalara bir yaptırımınız olacak mıdır?

3- Üretimin en önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında özellikle ekim dönemlerinde yaşanan artışlarla ilgili olarak ne gibi önlemler alınacak veya hangi çalışmalar yapılacaktır?
,