ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana'da şiddetli yağışlar yüzünden meydana gelen taşkınlar ve sel felaketleri hakkında
12/02/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekiliİçinde bulunduğumuz Kış mevsimi itibarıyla Adana ilimiz sınırları dahilinde meydana gelen şiddetli yağışlar yüzünden zaman zaman taşkınlar ve sel felaketleri yaşanmaktadır. Bunlardan en sonuncusu Yumurtalık ilçemizde meydana gelmiştir. Ceyhan nehrinin taşması sonucu meydana gelen bu son olayda; binlerce dönüm ekili arazinin sel baskınına maruz kaldığı ve çiftçilerimizin devletten yardım beklediği öğrenilmiştir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana ilimizdeki sel ve taşkınlar yüzünden mağdur olan çiftçilerimizin sorunlarından haberdar mısınız?

2- Eylül-2009 ile bugüne kadar meydana gelen taşkın ve sel felaketleri nedeniyle Adana ve civarında zarar gören ekili arazi ne kadardır; bu yüzden kaç üreteci ne kadarlık bir maddi zarara uğramıştır?

3- Meydana gelen zararların tazmin edilerek, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir?

4- Şayet böyle bir düşünce ve çalışma varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

,