ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana'daki Barajların taşma riksi hakkında
12/02/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

2008 yılında Adana’da şiddetli yağışların olabileceği öngörüsüyle Seyhan Barajı ve Aslantaş Barajı’nın kapaklarının erken açılması sonucu binlerce dönüm tarım alanında ekili meyve ve sebze ile narenciye ürünleri zarar görmüştü. Başta Ceyhan ve Karataş ile Yumurtalık ilçelerimiz olmak üzere binlerce çiftçimiz de kullandıkları kredileri, buldukları borçları ödeyemez hale gelmiş, ciddi şeklide mağdur olmuşlardı.

Meteoroloji ile DSİ arasındaki sağlıksız iletişim ve yüksek rakımlı dağlardaki karın erimesinin katkısı hesap edilemediğinden DSİ yetkililerinin çiftçileri çok geç haberdar etmesi de felakete zemin hazırlamış, bu durum üreticilerimizin mağduriyetine neden olmuştu. Bu yıl da yağışlar düzensiz seyretmekte, zaman zaman ani yağışlar meydana gelmektedir. İlimizdeki üreticilerimiz bu yıl da benzer bir felaket yaşamaktan korkmaktadırlar. O nedenle aynı felaketlerin yaşanmaması için Bakanlığınıza bağlı bölgedeki birimlerin, belirtilen olası felaketler için tedbirli olmaları, üreticilerle irtibatı kesmemeleri, erken uyarıda bulunmaları ehemmiyet arz etmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Başta Adana olmak üzere büyük bir kısmı ovalık olan Çukurova’da anılan sorunların yaşanmaması için her hangi bir önleminiz var mıdır?

2- Varsa bu önlemlerin neler olduğunu açıklar mısınız?

3- İki yıl önce meydana gelen felakete zemin hazırlayan sorumlular hakkında bir soruşturma yapılmış mıdır?

4- Soruşturma yapılmış ise, sonucu ne olmuştur?

5- Diğer ülkelerde uygulanmakta olduğu belirtilen erken taşkın önleme ve ikaz sistemleri Türkiye’de de var mıdır? Varsa hangi bölgelerimizde bu sistemler kuruludur?

,