ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana ve ilçelerinde yaşanan don ve zararı hakkında
12/02/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili2010 yılının Ocak ayının son günlerinde ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı başlarında meydana gelen don yüzünden Adana merkez ilçeleri ile Ceyhan, Yumurtalık, Kozan ve Karataş gibi diğer ilçelerde başta ekili sebzeler olmak üzere narenciye ürünlerinin ciddi zararlar gördüğü bildirilmektedir.

Meydana gelen don olaylarında narenciyenin yüzde 20, sebzelerin ise yüzde 50’den fazla olumsuz etkilendiği de edinilen bilgiler arasındadır. TARSİM uygulaması kapsamında ürünlerini sigorta ettiren üreticilerin mağdur olmayacağı yönündeki bir yaklaşımın, sosyal devlet gerçeği ile örtüşmeyeceğini belirtmek isterim. Poliçe bedellerinin özellikle küçük üreticiler için çok yüksek bulunması gerçeğinden hareketle, çoğu çiftçinin sigorta yaptıramadığı hemen herkesin malumudur. Ayrıca, zaten ekili sebze ürünlerinin TARSİM uygulamasında yer almadığını da hatırlatmak durumundayım.

Özetle, belirtilen dönemlerde Adana ilimizdeki don olayları yüzünden çok sayıda üretici maddi kayıplara uğramış, onlar için telafisi hemen hemen imkânsız mağduriyetler oluşmuştur. Bu nedenle ilimizde zarar gören üreticilerimiz, kendilerine sosyal devlet şefkati ile yaklaşılmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi beklemektedirler.

Bu arada, geçimini sebze üreterek sağlayan, çok meşakkatli uğraşlarla milyonlarca vatandaşımızın sofrasını Kış şartlarında bile zenginleştiren, ülke ekonomisine katkı veren çiftçilerimiz, sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında teminat kapsamına alınmasını istemektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana ilimizdeki don olayları yüzünden yaşanan sorun ve mağduriyetlerden haberdar mısınız?

2- Belirtilen dönemlerde meydana gelen don yüzünden ne kadar üretici olumsuz etkilenmiş, ne kadarlık bir alanda zarar oluşmuş; maddi ziyan ne kadardır?

3- İlimizde meydana gelen don yüzünden zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hususunda bir planlamanız var mıdır?

4- Sebze ürünlerinin de TARSİM uygulamasında sigorta teminat kapsamına alınması hususunda bir düşünceniz, çalışmanız var mıdır?
,