ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Abdullah ATALAY hakkındaki yolsuzluk iddiaları hakkında
12/02/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) yöneticileri ve Genel Müdürü Abdullah ATALAY hakkında göreve geldiğinden bugüne basın yayın organlarında çıkan iddialar sürekli artmaktadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Özelleşen dağıtım şirketlerinin Kesme - Açma işlemlerinde uymak zorunda oldukları bir yönetmelik var mıdır? Yoksa her dağıtım şirketi Kesme - Açma işlem ve tarifelerini kendi kurallarına göre mi yapmaktadır?

2- Önergeye söz konusu olan BEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin Kesme – Açma işlemleri için belirlenen ve ödenmesi gereken en az fatura tutarı ve süresi nedir? Bu tutar ve sürelerin 2003 yılından itibaren belirlenen rakamsal değerleri yıllar itibari ile nedir?

3- BEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketleri tarafından vatandaşlardan Kesme – Açma işlemi için kaç lira tahsil edilmektedir. Söz konusu tahsilâtları dağıtım şirketlerinin kendilerimi yoksa kendilerinin belirledikleri başka şirketler mi yapmaktadır? Tahsilât işlemleri başka şirketlere yaptırılmakta ise bu işlemler için BEDAŞ tarafından ihale açılmış mıdır? Açılmış ise bu ihaleleri hangi firmalar kazanmıştır? İhaleler BEDAŞ’ın hizmet verdiği bütün bölge için mi yoksa belirli bölgeler için mi açılmıştır?

4- 2009 yılında güvenlik hizmetleri ihalesini alan firmanın sahte belgelerle bu ihaleyi aldığı ve sonra iptal edildiği, daha sonra eski güvenlik firmasına ihalenin verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise sahte belgelerle ihaleye giren firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

5- Yeni açılacak olan bir yıllık güvenlik ihalesi için önceki şartnamede bulunan iş bitirme şartı yüzde elliden yüzde yirmi beşe düşürüldüğü iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise bu değişiklik hangi gerekçe ve hangi kamu menfaati düşünülerek yapılmıştır?

6- Temizlik ihalesini 2003 yılından beri şaibeli bir şekilde hep aynı temizlik firmasının aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru değilse yıllar itibari ile hangi firma veya şirketler bu ihaleyi hangi fiyatlarla almıştır?

7- BEDAŞ tarafından abonelere hangi marka sayaç, kaç liraya takılmaktadır? Bu sayaç markasının seçilmesinde hangi kriterler dikkate alınmıştır? Bu işlem için ihale yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi firmalar katılmış ve hangi fiyatlar teklif edilmiştir?

8- BEDAŞ hukuk bürosunda kadrolu ve sözleşmeli kaç avukat bulunmaktadır. Büyük tüketimli müşterilere ait sorunlu dosyalar hangi avukatlara, hangi gerekçelerle verilmektedir? Yüzlerce sözleşmeli avukatın yıllarca dosya alabilmek için sıra beklediği belirtilirken, Genel Müdürün uzaktan akrabası olduğu iddia edilen avukat ve eşine bir gün içerisinde binlerce dosyanın verildiği iddiaları doğru mudur?

9- Sözleşmeli avukatların vatandaşın 10 TL’lik borcunu icra masrafları ve vekalet ücretleri ile birlikte 250 TL olarak tahsil ettiği iddiaları ve avukatların daha fazla vekalet ücreti tahsil edebilmek için her bir faturaya ayrı ayrı takip başlatarak vatandaşı onlarca TL zarara soktukları ve genel müdürlük olarak bu yaşananlara göz yumulduğu iddiaları doğru mudur?

10- BEDAŞ kapsamındaki bölgelerde veya mahallelerinde kayıp-kaçak oranı 2003 yılından itibaren yıllar itibari ile hangi oranda olmuştur?


,