ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Sahte Reçete yazımının artması hakkında

02/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Haksız kazanç elde etmek amacıyla art niyetli bazı doktorların, eczacıların ve sağlık kuruluşlarının işbirliği ile sahte reçete yazılması olaylarının sıklaştığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdelerinde hastanın hangi sağlık kuruluşuna gittiği, hangi doktora muayene olduğu, doktorun hangi ilacı yazdığı, hastanın hangi eczaneden hangi ilaçları alıp ne kadar ücret ödediği, hastanın hangi sağlık kuruluşunda hangi tetkikleri yaptırdığı gibi hemen her şeyin takip edilip izlenebilmesine imkân veren gelişmiş teknolojik sistemlere rağmen bu tür olayların artmış olması düşündürücüdür.

Bu olayların devam etmesi gözünü para hırsı bürümüş insanlara haksız kazanç sağlarken, milletimizin kaynakları da heba olmaktadır. Ve mutlaka bu haksızlıkların önlenmesi gerekmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bahse konu olayların arttığı hususunda bilginiz var mıdır?

2- Sahte reçete yazılması olaylarının artmasının en önemli nedenleri nelerdir?

3- Devletin ilgili kurumlarının sahte reçete yazılmasını denetleyecek ve önleyecek imkân ve kabiliyetleri yok mudur? Var ise neden önlenememektedir?

4- Bu tür sahtekârlık olaylarının kesin olarak bitirilmesi hususunda her hangi bir proje ve çalışmanız var mıdır?


,