ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Meslek Yüksek Okullarının (MYO) sorunları hakkında
02/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Eğitim açısından pek çok sorunla karşı karşıya olan ülkemizde en önemli eğitim sorunlarından birisi de şüphesiz Meslek Yüksek Okulları (MYO) sorunlarıdır. Bu okulların sorunları ortaöğretim sistemimizi, üniversiteye giriş ve üniversite öğretim ve iş hayatımızı da olumsuz etkilemektedir.

Her geçen gün katlanarak sorunları büyüyen MYO öğrenci ve mezunlarının YÖK tarafından unvanlarının alınması ile birlikte konumlarının lise öğrencilerinden hiçbir farkı kalmamıştır. Bu olumsuz duruma hem mezunlar hem de öğrenciler tepki göstermektedir. Diplomalarındaki “tekniker” ifadesinin bile kaldırıldığı MYO mezunları, hem iş hem de askerlik hayatında lise mezunlarıyla bir farklarının kalmadığından yakınmaktadırlar.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- MYO mezunu gençlerimizin askerlik sürelerinin kısaltılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

2- MYO mezunların YÖK tarafından alınan unvanlarının geri verilmesi konusunda nelerin yapılması düşünülmektedir?

3- MYO eğitiminde okul yeri, bina, atölye, laboratuvar, ders araç-gereç ve iç donanımıyla ilgili olumsuzlukların giderilmesi konusunda hangi çalışmalar yapılacaktır?

4- MYO öğrenci ve mezunlarının sosyal statü, istihdam ve özlük haklarına yönelik olarak birikmiş olan sorunların giderilmesi konusunda acil olarak alınması düşünülen önlemler nelerdir?,