ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Sabit hatlarda numara taşımanın azlığı hakkında
02/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz yıllarda 13 milyon cep telefonu abonesinin daha cazip şartlar sunan diğer GSM operatörü kuruluşlara numaralarını taşıdığı ülkemizde, aynı uygulama Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 6 ay önce aldığı karara karşın, sabit hatlarda bir türlü hayata geçirilememektedir. Sabit hatlarda numara taşımayı cazip olmaktan çıkaran bu uygulama, 5 ayda numarasını taşıyan abone sayısının sadece 163’le sınırlı kalmasına yol açmıştır.

Türk Telekom’un sabit hat numaralarının alternatif operatör kuruluşlara kaydırılamamasının en önemli nedenini de standart tarifelerde bu hatlara uygulanan 14 TL’lik sabit ücret oluşturmaktadır. Sabit ücret uygulamasından vazgeçmek istemeyen Türk Telekom’un alternatif operatörlere toplu hat kiralama izni vermemesi, numara taşımada çifte faturalandırmaya yol açmakta ve bu da rekabetin ortadan kalkmasına ve uygulamanın cazip olmaktan çıkmasına yol açmaktadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Sabit ücretin kaldırılması konusunda bir çalışmanız veya yasal düzenlemeniz olacak mıdır?

2- BTK’nın yaptığı düzenlemelerin açık olmasına karşın, uygulamada sürekli sorun yaşanmasından haberdar mısınız? Eğer haberdar iseniz vatandaşların bu sıkıntıdan kurtulması için ne gibi çalışmalar yapacaksınız?

3- Bu konuda rekabet ortamını oluşturacak yeni düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalarınız olacak mıdır?

4- Türk Telekom, sabit ücreti kendi tahsil edip, konuşma ücretinin faturalandırılmasını alternatif operatörlere bırakmak istediği ve bunun da sonuçta çifte fatura düzenlenmesine yol açacağı gerçeğine karşın uygulamanın başarılı olabilmesi için faturanın tek olması gerekliliği konusunda bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?


,