ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Armut ta kullanılan zararlı ilaç hakkında
02/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliGeçtiğimiz yıl sonlarında Almanya’da yayın yapan bir gazetede yer alan “Türk Armutlarında Tehlikeli Zehir Belirdi” başlıklı haberde özetle;

• Beden Württemberg Eyaletinde yapılan kontrollerde ülkemiz armutlarında, Almanya’da uzun yıllardan beri ve Avrupa Birliği’nde de 2008 yılı başından itibaren yasak olan “Amitraz” isimli tarım ilacının tespit edildiği,
• Anılan ilaçta sınır değer 0,01 miligram iken 8 örnekte tespit edilen değerin kiloda 15,7 miligram seviyesinde olduğu,
• Bu değerlerdeki uygunsuzluğun önlemsiz bırakılmasının mümkün olmadığı ve Federal Almanya ve AB çapında önlem alınması için girişimde bulunulduğu,
• Bulguların AB’nin hızlı alarm sistemi olan RASSF’da da yayımlanacağı ve ilgililer hakkında hukuka aykırı işlem nedeniyle cezai ve idari soruşturma başlatılacağı ifade edilmiştir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Türkiye genelinde zirai ilaç satan firmalarda ilaçların Barkod Takipli kullanımını sağlamak üzere yayınlamış olduğu genelge yürürlükte olduğu halde bu yasak ilaçların satışı ve kullanımı nasıl yapılabilmektedir? Binlerce bayi içerisinde söz konusu ilaçların satışını yapan bayiler var mıdır? Varsa bu konuda neler yapılmıştır?

2- Bu tür ilaçların kanserojen etkisi olduğu ve insan sağlığına zararlı olduğu doğru mudur? Doğru ise bu konuda kamuoyu ve vatandaşlar bilgilendirilmiş midir? Bilgilendirilmiş ise bu faaliyetler ne zaman ve nasıl yapılmıştır?

3- İhraç edilemeyen aynı ürünün ülkemizde tüketilmesinin önüne nasıl geçilecektir? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır?

4- Bir ürünün ihraç amacıyla özel ve titiz bir şekilde üretilmesine rağmen yurt dışındaki kontrollerde ilaç kalıntısına rastlanması ile o ürün imha edilmektedir. Aynı ürünün iç tüketim için hangi şartlarda üretildiği belirli olmadan ve kontrol edilmeden tüketilmesi sizce gıda güvenliğine uygun mudur?

5- AB'de yasaklanan bu ilaçların ülkemizde hâlâ kullanıldığı ve kontrolsüz biçimde iç piyasaya girdiği ve bu yanlışın önünde engel olmadığı iddialarına katılıyor musunuz? Eğer katılmıyorsanız bu yasak ve zararlı ilaçların ithali ve kullanımının yasaklanması konusunda hangi çalışmaları yapmaktasınız?
,