ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Türk Telekom çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla meclis araştırma önergesi verilmiştir.
09/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Telekom özelleştirmesinin sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların ve sıkıntıların arttığı bir gerçektir. Bu nedenle Türk Telekom çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

(1)

GEREKÇE:

Türkiye'nin devlet kuruluşlarını özelleştirme çabalarının önemli bir simgesi haline gelen Türk Telekom’un %55 hissesi 6.550.000.000 USD’ye işletmenin 2-3 yıllık karı karşılığı yabancı bir şirkete satılmıştır.

Bir sendikamızın ifadesi ile “Türkiye’nin yatak odası” olarak tanımlanabilecek olan böylesine stratejik bir kurumun yabancı Telekom şirketine satılması son derece yanlış olmuştur. 19.000.000 aboneye sahip Türk Telekom, dünyanın 13'üncü büyük Telekom kuruluşudur. Çok büyük stratejik öneme sahip olan ve yıllık sadece faaliyet karı 1.500.000.000-2.000.000.000 USD arasında olan Türk Telekom’un 3 yıllık karı karşılığı satılması çok vahim bir durumdur.

Özelleştirmenin ilk defa gündeme geldiği 1995 yılından bu yana, Türk Telekom personeli sürekli stres içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Özelleştikten sonra Türk Telekom’da kalmaya karar verenler mutlu olmadığı gibi ayrılan ve başka bir kuruma geçenlerde mutlu olamamışlardır. Mutlu olamamalarının nedenleri çok olmakla birlikte, çok büyük çoğunluğu uzmanı olmadığı alanlarda istihdam edilmiş, bilgi birikimlerinden yararlanılmamış ve önemli bir bölümü bankamatik memuru haline getirildiği için, işe yaramamanın, aldığı maaşı hak etmemenin burukluğunu yaşamaktadırlar. Gittikleri kurumlarda “yabancı” olarak görülmüşler ve çoğu, kazanılmış haklarını kaybetmişlerdir.

Türk Toplumunun intiharı günah bilen dini/toplumsal anlayışı nedeniyle, 1995-2009 yılları arasında intihar eden Türk Telekom personelinin sayısı çok az da olsa, kanser tedavisi gören, kalp krizi geçiren, psikolojik tedavi gören, davranış bozuklukları sergileyen, yuvası yıkılan, içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle nasıl davranacağını bilemeyen Türk Telekom personeli sayısı az olmadığı gibi bu konuda bir istatistik veya araştırma yapılmamıştır.

Telekom’a dışardan gelen Telekom’u tanımayan yöneticilerin Telekom çalışanlarını hor görmeleri, geçmişten siyasi hesap sormak adına denetim mekanizmasının personeli doğrayan bir kıyma makinesi gibi kullanılması, dün ayrılmaması için yalvarılan personelin bugün kapı dışına konulması, verilen sözlerin yerine getirilmemesi, gibi yüzlerce ilave stres nedenine rağmen, Türk Telekom çalışanları France Telecom personeli gibi intihar etmediyse, bunda Türk Telekom çalışanının içinde yaşadığı toplumun intiharı günah bilen ahlaki yapısının önemli payı vardır.

Özelleştirilen kurumların, konusunda uzman çalışanlarının uzmanlık sahalarıyla ilgisiz konularda istihdam edilmesi, (Örneğin; Türkiye’nin en iyi elektronik mühendislerine, ampul stoklarının takip ettirilmesi, araç takip kartları tutturulması, doktorasını yapmış personelin arşiv memuru olarak görevlendirilmesi, Türkiye’nin en vasıflı insan kaynakları uzmanlarının memurların kart basıp basmadığını kontrolle görevlendirilmesi, Muhasebe Biriminde üst düzey yönetici olarak görev yapmış kişilere yemekhane fişi sattırılması, çok önemli pazarlama projelerinde görev almış kişilerin fotokopi memuru olarak görevlendirilmesi) veya özelleştirilen kurumlardan gelen personelin büyük çoğunluğuna hiç iş verilmeyerek bankamatik memuru olmalarına göz yumulması hatta teşvik edilmesi, kısacası; bilginin, tecrübenin, yeteneğin, birikimin yok sayılması, beyin gücü israfından da öte, bilgiye, eğitime ve yeteneğe saygısızlıktır.

Tüm bu hatalı uygulamaların yarattığı manzara şu olmaktadır: Elinde yağ, şeker, un olduğu halde helva yapamayan bir kamu yapılanması. Bilgilerinden, birikimlerinden, deneyimlerinden yaralanılamayan, yıllarca çalıştıkları kurumdan ayrılmak zorunda bırakılmış, kırgın, küskün, isteksiz onbinlerce özelleştirme mağduru, nakledildikleri kurumlarda bozulan iş barışı, mutsuz kamu görevlileri ve bunların sonucunda daha da bozulan kamu çarkı.


Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Türk Telekom özelleştirmesinin sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.


İMZALAR


,,