ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Genel Kurul Sorular���� > Tankut'un sorusu: "İZAYDAŞ tek başına yeterli mi?"

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 4. Yasama Yılı
38. Birleşim 21/Aralık /2009 Pazartesi

YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sanayi Bakanımıza sormak istiyorum: Türkiye'de fabrikalardan ve hastanelerden çıkan kimyevi tehlikeli atıkların yakıldığı tek fabrikanın İzmit'teki İZAYDAŞ olduğu bilinmektedir. Türkiye'de İZAYDAŞ'tan başka tehlikeli atıkların imha edildiği başka bir tesis var mıdır? Bu çerçevede bütün Türkiye'deki kimyevi atıkların yok edilebilmesi için sadece tek bir atık imha merkezinin olması sizce yeterli midir? Adana'da günlük 250-300 ton dolayında kimyasal tehlikeli atık çıktığı ifade edilmektedir. Bu atıkların da üçte 1'i organize sanayiden ve diğerleri diğer fabrikalardan çıkmaktadır.

Şimdi sormak istiyorum: Adana ve diğer sanayi kentlerimizden çıkan bu tehlikeli kimyevi atıklar İzmit'e gönderilmediğine göre ne olmaktadır?

Yine geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan, Adana, Mersin, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay illerini de kapsayan Türkiye'nin ikinci kimyasal atık bertaraf tesisinin Tarsus'ta yapılmak istendiği söylenmiş ve belli ölçülerde de kamuoyu oluşturulmuştur. Söz konusu tesis ile ilgili olarak herhangi bir çalışma ve projeniz var mıdır?

Teşekkür ediyorum.


SANAYİ VE TİCARET BAKANI NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Tankut'un sorusu: "İZAYDAŞ tek başına yeterli mi?" Elbette tek başına yeterli olmayabilir ama bu, Çevre Bakanlığıyla birlikte ele alınabilecek bir konudur. Çevre Bakanlığıyla da gereken temasları sağlayarak bu konudaki ihtiyacın hangi boyutlarda olduğunu ve nerelerde bunun desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ayrıca değerlendirip size cevaplayabiliriz.

,