ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Tekstilde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) sorunu hakkında
11/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliSektör temsilcilerinin açıklamalarına göre Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ülkemize ithal edilen tekstil ürünleri, ihracat yapılacağı taahhüdünün aksine iç piyasada satılmakta, böylece yerli firmalar haksız rekabetle karşı karşıya kalmaktadır.

Kesin ihracı gerekirken dahilde satılan ara malların ithaline ilişkin söz konusu suiistimalde, ülkemiz Gümrük Vergisi, KDV, damping, referans fiyat, telafi edici vergi gibi korunma tedbirlerinden ötürü de ayrıca mağdur olmaktadır.

İhraç taahhütlerinin benzer ürünlerin ihraç edilmesiyle yerine getirildiğine dikkat çekilen aynı açıklamalarda, kanun dışı bulunan ve halen devam eden bu durum sonucunda, son yıllarda Çukurova, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok iplik, dokuma ve terbiye fabrikasının da ya kapandığı yada üretime ara vermek zorunda kaldığı bilgilerine yer verilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Devam eden bu sorundan haberdar mısınız?

2- Haberdar iseniz, bu haksız ve kanunsuz uygulama neden devam etmektedir?

3- Haberdar değilseniz; gümrüksüz ithal edilen, işlenip artı bir değer katıp ihraç edilmesi gereken ürünlerin iç piyasada satılmasını önleyecek bir mekanizma yok mudur?

4- Milyarlarca lira kaynak harcanarak teknolojik olarak donanımı artırılan gümrüklerde mi eksiklik vardır yoksa insani zafiyet mi söz konusudur?

5- Bugüne kadar “DİR” uygulamasını suistimal eden kaç firma tespit edilmiştir, haklarında ne gibi işlemler yapılmıştır?

6- Haksız rekabete dayanamayıp kapanan ya da üretime ara vermiş yerli firmaların ve buralarda çalışır iken işsiz kalan insanlarımızı uğradığı mağduriyetler nasıl giderilecektir?

7- Bu durumdan dolayı Ülkemizin maruz kaldığı maddi ve manevi zararların telafisi nasıl sağlanacaktır?
,,