ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Çipli pasaportun gecikmesi hakkında

16/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
1999 yılında Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin Chicago Konvansiyonu’na imza atarak, 1 Nisan 2010 tarihine kadar çipli pasaporta geçmesi gerekmekteydi. 2007 yılında Malezya ve Türk firmaları ortak olarak ihaleyi aldığı ve geçtiğimiz yıl bu iki firmanın bu işten çekildikleri konusunda basında haberler çıkmıştır.

Ek bir sürenin verilmemesi durumunda, 1 Nisan 2010 tarihinden sonra çipli pasaportu olmayanların yurtdışına çıkamayacağı konusunda endişeler bulunmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Hükümetinizin iktidara geldiği 2002 yılından 2007 yıllına kadar neden bu çalışma yapılmamıştır?

2- Bu uygulamaya 2010 yılından daha önceki yıllarda geçilmesinin önündeki engeller neler olmuştur?

3- Çipli pasaportlara vatandaşların sahip olma süresi de düşünüldüğünde, 1 Nisan 2010 tarihine yetişmemesi durumunda yaşanabilecek sorunların önüne nasıl geçmeyi düşünmektesiniz? Bu konuda hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

4- FBI Başkanının Türkiye’ye gelerek bu konuda hesap sorduğu iddiaları doğru mudur? Bu kişi konu hakkında ülkemizde görüşmelerde bulunmuş mudur?

5- 2007 yılında ihaleyi alan firma ve ortakları kimlerdir? Bu ihale hangi bedelle bu firmalara verilmiştir? Bu ihale sonucu kesin teminat alınmış mıdır? Bu firmaların işi yapmaktan vaz geçtikleri iddiaları doğru mudur? Doğru ise bildirdikleri gerekçeler nelerdir? Bu firmalara başka ihalelere girme yasağı verilmiş midir?

6- Bu konuda yeni bir ihale açılmış mıdır? Haksız rekabete dayanamayıp kapanan ya da üretime ara vermiş yerli firmaların ve buralarda çalışır iken işsiz kalan insanlarımızı uğradığı mağduriyetler nasıl giderilecektir?

7- Yaşanan bu gelişme üzerine oluşturulan 13 kişilik komisyon kimlerden oluşmuştur? Bu komisyon hangi çalışmaları yapmıştır? Yurt dışında inceleme yapmışlar mıdır? Bu konuda komisyon olarak bir rapor hazırlamışlar mıdır? Hazırladırlar ise bu rapor nerede ve ne zaman yayınlanmıştır?

8- Dünyanın en pahalı pasaport harcını ödeyen Türk vatandaşlarının muhtemel bir mağduriyete uğramaması için acilen hangi önlemler alınacaktır?

,