ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Diabet ilaçlarının yazılması hakkında

16/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlere göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hazırladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 2010 taslağı, diyabet hastalarının tedavisini sıkıntıya sokacak kısıtlamalar getirdiği ve yeni nesil diyabet ilaçlarının pahalı olması nedeniyle kısıtlanmasını amaçlandığı ve bu ilaçların sadece endokrinoloji ve metabolizma uzmanları tarafından yazılmasına izin verileceği belirtilmektedir.

Ancak Türkiye’de endokrin uzmanlarının sayısının bunu karşılayacak durumda olmadığı da belirtilmektedir. Zira 39 ilde endokrin uzmanının bulunmadığı, 10 kadar ilde de sadece bir endokrin uzmanının bulunduğu belirtilmektedir. Taslak kabul edilirse diyabet hastalarının ilaç yazdırmak için endokrin uzmanının bulunduğu en yakın şehre gitmek zorunda kalacağı belirtilmektedir. Kısıtlanan ilaçlar ise yan etkisiz, güvenli tedaviler olarak biliniyor. Eski grup ilaçların günlük tedavisi 20 - 60 kuruş arasında değişirken, yeni ilaçların günlük maliyeti ise 3 lirayı bulacağı belirtiliyor. Türkiye’de 2.5 milyon insanın diyabet ilaçları kullandığı ifade edilmektedir.

Uzmanlar diyabete harcanan sağlık harcamalarının sadece yüzde 8’inin ilaca ayrıldığını belirterek yeni SUT’la yapılmak istenen tasarrufun anlamsız olduğunu söyleyerek, aşağıdaki iddiaları dile getirmektedirler :

“Diyabete yapılan harcamaların yüzde 80’e yakını, komplikasyona bağlı hastane tedavisine yapılır. Hastanın damarı tıkanmıştır, gözü, böbreği gitmiştir. Şimdi yeni tebliğde ilaçları 4 gruba ayırmışlar. Yeni jenerasyon ilaçları sadece endokrin uzmanları yazabilir şartını getirmişler. Bu ne demek? Türkiye’nin 39 ilinde bu ilaçlar yazılamayacak demek. Tekirdağ ve Kırklareli gibi illerde bile endokrinci yok. Yozgat’taki bir hasta ilacını yazdırmak için Ankara’ya gitmek zorunda kalacak. Bir süre öncesine kadar bütün bu ilaçları iç hastalıkları uzmanları yazıyordu. Tebliği hazırlayanlar da bu kadar uzmanın yetmeyeceğini ve yazılamayacağını biliyor. Bu hesabın peşindeler.”


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yaşanması muhtemel bu sorundan haberdar mısınız?

2- Haberdar iseniz, bu sorunun vatandaşları mağdur etmemesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

3- İlaçların yeni jenerasyonu çıktıkça yan etkileri azaldığı, dolayısıyla toplumun hızla bu yeni ilaçlara kaydığı, ancak bu ilaçlar daha pahalı oldukları için devlet tarafından kısıtlandığı ve önüne engel çıkarıldığı iddiasına katılıyor musunuz?

4- Bu yeni ilaçlarla vatandaşların sağlıklarına kavuşmasının toplam maddi değeri ne kadar olmaktadır? Bu rakam eski tip ilaçlarla ne kadar olmuştur?

5- Bir hastanın kendine yararlı en uygun ilacı kullanmasının önüne engel çıkarılması sağlık etiği açısından uygun mudur?


,