ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Deniz Fenerine kamu bankaların bağış sistemi hakkında
31/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Adı gurbetçi vatandaşlarımızın yaşadığı Almanya’da yolsuzluk soruşturmasına konu olan, Almanya’daki yargılamalar sonucunda yöneticilerinin bazılarının tutuklanıp hapis cezası aldığı, Türkiye’deki uzantılarının ise soruşturulmasına izin verilmediği resmen açıklanan Deniz Feneri e.V’nin ülkemizdeki diğer adı Deniz Feneri Derneği’dir. Başta gurbetçiler olmak üzere, diğer ülke vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yardım severlik duygusunu istismar eden yöneticilerinin aklanmadığı bu süreçte, adı geçen dernek kamuoyunda ciddi güven kaybına uğramıştır.

Hal böyle iken, halen bu derneğin bazı devlet ve özel bankalar üzerinden bağış toplamasına imkân tanınması dikkat çekmektedir. İlgili bankaların internet sitelerinde hesabı bulunan vatandaşlara adı geçen derneğe bağış yapma seçeneği sunulması, kabul edilebilir bir uygulama olmasa gerektir.

Bu ve benzeri uygulamaların; iyi ile kötü, güzel ile çirkin, haram ile helal gibi birbirine zıt kavramların bizzat devlet eliyle müsavi hale getirilerek, hem dünyevi hem de uhrevi meşruiyet ve ulviyetlerin yozlaştırılması, bozunuma uğratılması sonucunu doğuracağı aşikârdır. Devlet, genel kabul görmüş uluslar arası normların yanında, asıl güç kaynağı olan, asıl varlık sebebi olan milletin değer ve hassasiyetlerini de dikkate almak zorundadır. Devlet, iyi ile kötü arasında dengesiz durur, bitaraf kalırsa bertaraf olması da mukadderdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut yasaları da, yukarıda zikrettiğim hassasiyetleri gözeten, olması gereken dengeleri kuran, yüce devletimizin bekası için tarafını seçen, halkın hissiyatı ve beklentileri yönünde devlet idarecilerine tercih kullanma inisiyatifi tanıyan bir muhteviyata sahiptir. Özetle, adı yolsuzluğa karışmış ve bununla ilgili yargı süreci devam eden bir kurumun yöneticileri hakkında, mevcut yasalarımız nezdinde henüz ülkemizde nihai bir karar –Adalet Bakanı Sadullah Ergün soruşturma izninin verilmediğini bizzat açıklamıştı- verilmemiş olsa bile, halkın güvenini yitirdiği, yöneticileri kamu vicdanında mahkûm olmuş bir derneğe devlet eliyle bağış yolunun açık tutulması kabul edilemez diye düşünüyoruz.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Deniz Feneri Derneği’ne devlet bankalarının internet sitelerinden halen bağış imkanı sağlanıyor olmasından haberiniz var mıdır?

2- Haberiniz var ise, bu doğru, haklı, meşru ve ahlaki midir?

3- Haberiniz yok ise, bu uygulamaya bir an önce son verilmesi hususunda ilgili kurumlara talimat vermeyi düşünüyor musunuz?

4- Deniz Feneri’ne bağış yapılmasına aracılık eden devlet bankaları hangileridir?

5- Deniz Feneri’ne bağış yapılmasına aracılık eden özel bankalar hangileridir?

6- Deniz Feneri Derneği’ne bağış toplanmasının engellenmesini düşünüyor musunuz?


,