ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Türkmen adına yasaklama hakkında
31/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Dünya Türkmenler Birliği Genel Merkezi’nde bizzat temsilciler tarafından dile getirilen bir husus, bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Dernek temsilcileri, “Türkmen” adını kendi derneklerinde kullanmaya başladıklarını ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığını ifade etmişlerdir.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, İçişleri Bakanlığı'nın 5253 sayılı yasa gereği 'Türkmen' adının kullanılmasının kendi iznine bağlı olduğunu ve bu yasanın 28. maddesi gereğince dernek adının mevcut haliyle kullanılmasının uygun görülmediğinin kendilerine resmi olarak bildirildiğini açıklamıştır. Demirdüzen, aynı bilgiyi daha sonra basınla da paylaşmıştır.

Sevindirici olan taraf ise, Danıştay kararıyla bu haksız yasağın rafa kaldırılmış olmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanıdığı azınlıklar dışında, asil Türk milletinin asıl ve onurlu birer unsurları olan kimliklerin, ayrışmaya hizmet edecek şekilde ortaya çıkarılması elbette kabul edilemez. Ancak Türkmen kültürünü araştırmak, yaşatmak geliştirmek yeni kuşaklara, daha geniş kitlelere ulaştırma amacı taşıyan bir girişimin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nca yasaklanma yoluna gidilmesi, hiç kuşkusuz her yönüyle manidar, ibretlik bir tasarruf olarak tarih sayfalarında yer alacaktır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Türkmen adının derneklerde kullanılmasına yönelik yasaklama kararından haberiniz var mıdır?

2- Bu yasaklamada bizzat inisiyatif ve tasarrufunuz olmuş mudur?

3- Yasaklama kararının haklı bir gerekçesi var mıdır; varsa nedir?

4- Türkmen isminden başka yasaklama kararı alınan isimler de var mıdır? Varsa bu isimler nelerdir?

,