ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Kamu kurumlarının yabancı kelime kullanması hakkında
26/04/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili
Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece resmi dili değil aynı zamanda, bütün vatandaşlarımızın birliğini de temsil etmektedir. Türkçenin yaşatılması, geliştirilmesi, evrensel bir dil haline getirilmesi de hedefimiz olması gerekirken, bizzat devletin kurumları tarafından yabancı kelimelerin kullanılması ve bunun her geçen gün yaygın hale gelmesi düşündürücüdür. Mevcut bu durumla, Türkçenin yozlaştırılmasına yine bizzat kamu kurumlarının öncülük ettiği tespiti yanlış olmayacaktır.

Bu “öncü çabada” Kamu kurumları arasında, Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi’nin de yer alması dikkat çekmektedir. TOKİ’nin kendi resmi internet sitesinde yer verilen konut ve sosyal donatı projelerinde Türkçe yerine yabancı isimleri kullandığı görülmektedir. Örneğin, İstanbul Ataşehir (Batı) 1. Bölge (KentPlus), İstanbul Ataşehir (Batı) 2. Bölge (UpHillCourt), İstanbul Bahçeşehir 4. Bölge - (MANOLYA EVLERİ), İstanbul Bahçeşehir 5. Bölge (UpHillCourt), İstanbul Ataşehir (Batı) 3. Bölge Konut ve işyeri (myworld), İstanbul Bahçeşehir 6. Bölge (SPRADON), İstanbul Bahçeşehir 10. Bölge (SPRADON), İstanbul Bahçeşehir 9. Bölge (SPRADON) uygulamalarında olduğu gibi. TOKİ, bu projelerin ya doğrudan uygulayıcısı yada iştirakçisi konumunda bulunmaktadır. Her halükarda Türkçe yerine yabancı isimlerin tercih edilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bu yozlaşmaya bilerek yada bilmeyerek destek veren kurum, TOKİ ile sınırlı değildir kuşkusuz. Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) kurumu ve bu kuruma bağlı sanal, sesli ve görüntülü iletişim organları başta olmak üzere bir çok kurumda da benzer duyarsızlıklar görülmektedir. Özetle, dilimizin yozlaştırılması yanlışına düşen kurumların uyarılması, Türkçenin korunması, gelecek kuşaklara arı haliyle ve daha da gelişmiş şekliyle aktarılarak sonsuza dek yaşatılması hususunda gerekli hassasiyetlerin gösterilmesini temenni etmekteyiz.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yukarıda bahsedilen sorunlar hakkında bilginiz var mıdır?

2- Bilginiz var ise, Türkçe yerine yabancı kelimeleri kullanan kamu kurumlarının bu yanlıştan vazgeçmesi için gerekli girişimleri ve uyarıları yapacak mısınız?

3- Kamu kurumlarının aynı yanlışta devam etmemesi için, tarafınızdan beklenen gerekli uyarıların caydırıcı olması hususunda ne gibi önlemler alacaksınız?

,