ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Adana da Hastanede eroin pazarlaması hakkında
04/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde, Adana´da Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, hastalara eroin satışı yapıldığı, polis tarafından yapılan operasyonda satışı yapan bir karı-kocanın yakalandığı bilgisi yer almıştır.

Daha önce de esrar satışı yapıldığı haberlerine konu olan aynı hastanedeki bu yeni skandal olay, sağlık kurumlarının hastalar ve yakınları için yeterince güvenli olmadığı kanaatini yaygınlaştırmıştır. Toplum sağlığı için en ciddi tehditlerden biri olan uyuşturucu türlerinin şifa sunulan bir hastanede meydana gelmiş olması, kuşkusuz ibretlik bir vakıadır ve gereken önlemlerin acilen alınması zorunludur.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adı geçen hastanede anılan olayın vuku bulduğu doğru mudur?

2- Şayet doğru ise, bu olay nasıl meydana gelmiştir?

3- Olaya adı karışan şahıslardan başka hastane içinden bu olayla müsamaha, koruma, kollama gibi bir ilişki içinde olan var mıdır?

4- Olayla ilgili bir soruşturma açılmış mıdır; sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

5- Adı geçen hastanede ve diğer sağlık kurumlarında bu tür olayların tekerrür etmemesi için ne gibi önlemler alınacaktır?


,