ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > YÖK Başkanının kopya iması hakkında


04/05/2010


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm personel alımlarının yapıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Üniversite giriş sınavları da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlar hakkında tarafımıza vatandaşlar tarafından çok sayıda şikâyetler iletilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde Yüksek Öğrenim Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Özcan tarafından “kopya iması” içerikli haberler çıkmış olup, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, şunları söylemiştir:

"Demek ki Doğu'da suistimale açık bir şeyler oluyor"

"Bir sürü insan o bölgede sınava girmek istiyor. Bunun bir anlamı olmalı. Niye İstanbul’dan kalkıp da Mardin’de sınava giriyorsun. Herhalde orada suistimale açık bir şeyler var"

"Ama bu konuda ciddi problem var. Problem sadece oralarda bazı şeylerin, yolsuzlukların olması değil. Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinden insanların oralarda imtihana girmek istemesi, mesela İstanbul’dan insanlar nedense gidiyorlar Mardin’de Urfa’da, Hakkari’de, Şırnak gibi yerlerde sınava girmek istiyorlar. Herhalde oralarda suiistimale açık şeyler daha kolay oluyor diye gidiyorlar. Bir sürü insan o bölgede sınava girmek istiyor. Bunun bir anlamı olmalı. Niye İstanbul’dan kalkıp da Mardin’de sınava giriyorsun? Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde imtihana girmek isteyenler çok."

"Bunun gerekçesi ne olabilir" sorusunu Özcan, "Herhalde orada suistimale açık bir şeyler var. Ben şimdi Ankara’dan Mardin’e neden sınava girmek için gideyim ki?" diye yanıtlamıştır.

Bir gazetecinin, söz konusu bölgelerdeki bazı illerde toplu kopya olayları yaşandığını belirtmesi üzerine Özcan, "Üniversite sınavında çok olmuyor ama KPSS’de mesela çok sık olduğu bilinen bir gerçek. Herkes biliyor" demiştir.

Özcan, "O bölgelere yönelik ne gibi önlemler alınabilir" sorusuna, "Alınabilir. Mesela büyük şehirlerde toplanabilir. Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da şehir merkezlerinde olabilir, ilçelerde olmaz" yanıtını vermiştir.


Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Merkezi sınavlarda değişik yöntemlerle kopya çekildiği yönündeki bu saptama ve iddialar doğru mudur?
2- Çalışkan öğrencinin tembel öğrenci yerine sınava girdiği veya çalışkan öğrencinin tembel öğrencinin kâğıdını doldurduğu ve sınav gözetmenlerinin bu suistimallere göz yumdukları iddiaları doğru mudur? Bu iddialar ışığında ülke ve bölge çapında yıllar itibari ile kaç öğrenci yakalanmıştır?
3- Görevli öğretmen ve gözetmenlerin sınav sorularından bildiklerinin cevaplarını sınava giren bazı kişilere verdikleri iddiaları doğru mudur?
4- Bu sınavların geniş ve büyük mekânlarda yapılması ve sınav boyunca görüntülerin kaydedilmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi?
5- YÖK Başkanı Özcan’ın, "Üniversite sınavında çok olmuyor ama KPSS’de mesela çok sık olduğu bilinen bir gerçek. Herkes biliyor" ifadelerine katılıyor musunuz? Sizde iddia edilen bu gerçeği biliyor musunuz?
6- Sağlıklı, adil ve hakkaniyetli sınavlar yapılması için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? İktidarda bulunduğunuz 7,5 yıl boyunca bu konuda niçin bir adım atılmamıştır?
7- Bu sınavlara ait sorular nasıl, nerede ve kimler tarafından hazırlanmaktadır? Bu soruları hazırlayan kişilerin bilerek ve bilmeyerek bu soruları birileri ile paylaşıp-paylaşmadığını nasıl kontrol edilmektedir? Bu konuda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu iddialarla ilgili hakkında soruşturma açılmış ve ceza almış ilgililer var mıdır?

,