ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > TCDD seferleri ile ilgili sorunlar hakkında
10/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Son yıllarda demiryollarında değişik sorunlar yaşanmakta ve bu konuda tarafımıza çok sayıda şikayet postaları gelmektedir. Ayrıca TCDD tarafından yine son yıllarda yol bakım ve onarımı gerekçe gösterilerek iller ve bölgeler arasında kullanılan bazı tren seferlerinin karşılıklı olarak kaldırıldığı belirtilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Son bir yıl içinde kaç adet yolcu treni seferden kaldırılmıştır? Bunların nedeni nedir?

2- Son bir yılda yolcu trenlerinin ortalama gecikmesi kaç saattir?

3- Yolcu trenlerinden yararlanan vatandaşların profili konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Eğer çalışma yapılmaktaysa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

4- Ankara-Adana ve Ankara-İzmir arasındaki yolculuk kaç saat sürmektedir? Bu yolculuğun uzun olduğunu iddia eden yolcuların “Bu çağda bu durum makul müdür?” soruları nasıl cevaplandırılacaktır?

5- Hızlı tren çalışmaları diğer konvansiyonel hatlardaki işletmeleri etkilemekte midir? Eğer etkiliyorsa bunun gerekçeleri ve nedenleri nelerdir?

6- Tren kalkış ve varış saatleri yolcu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mı, yoksa başka faktörler dikkate alınarak mı belirlenmektedir? Halen yürürlükte olan saatler ile öğrencilerin okullarına, hastaların hastaneye, çalışanların ise işlerine geç kalmasına neden olduğu iddiaları doğru mudur? Bu konularda daha önce şikâyet alınmış mıdır? Alındıysa bu konularda bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

7- TCDD nin Hızlı Tren projesindeki amacı nedir? Hızlı tren projesine harcanan para ile ana hatların çift yol yapılabileceği, bu vesile ile gereksiz beklemelerin önleneceği ve böylece şu anda ortalama hızı 30 km olan normal trenlerin otobüs hızına yükselerek vatandaşa hizmet verilebileceği iddialarına katılıyor musunuz?

8- Yolcu vagonları tek tip olarak mı üretilmektedir? Vagon farklılığı var ise bu hangi şekilde değerlendirilmektedir? Bazı vagonların ısıtma sistemi için “kışın pişersiniz, yazın zatürre olursunuz” şeklindeki iddialar doğru mudur?

9- Restoran görevlilerinin gece yarısı üçte bile bir şeyler satmak için bağırdıkları, tuvaletlerin kalkıştan sonra kaderine terk edildikleri iddiaları doğru mudur?

10- Bu sorunları yerinde tespit etmek amacıyla siz veya üst düzey bürokratlarınız, tebdil-i kıyafet ile tanınmadan değişik tarihlerde, değişik seferlerde yolculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

,