ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Genç ve çocukların uyuşturucu alışkanlıkları hakkında
10/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Geçtiğimiz günlerde İstanbul Zeytinburnu’nda 13 bin ilköğretim ve lise öğrencisi arasında yapılan anketin sonuçları hepimizi ürkütmüştür.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik polisleri tarafından geliştirilen, “Sosyal Destek Projeleri”nin tanıtımında, Narkotik Başkomiseri Dr. Ali Ünlü, Zeytinburnu’nda uygulanan anket ile gençlerin bağımlılık konusunda yaklaşımlarının saptandığını açıklamıştır.

Dr. Ali Ünlü, 13 bin ilköğretim ve lise öğrencisi üzerindeki anket çalışmasından çıkan sonuçlara göre sigara kullanım oranının yüzde 87, alkol kullanım oranının yüzde 72, uyuşturucu hap kullanım oranının yüzde 28, esrar kullanım oranının ise yüzde 32 oranında olduğunu belirtmiştir. Dr. Ünlü, özellikle ergenlik döneminde ailelerinden gereken desteği ve ilgiyi göremeyen, aile içi iletişim sıkıntısı yaşayan ve şiddete maruz kalan çocukların ev ve okullarından sokağa kaydıklarını, bunların kötü alışkanlıklara başlamasına zemin hazırlayan en önemli faktörler olduğuna vurgu yapmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Yapılan bu anket ve sonucundan bilginiz var mıdır?
2- Bu yaştaki çocuklarımızın bu kadar yüksek oranlarda kötü alışkanlıklara sahip olmalarının altında yatan nedenler konusunda bir araştırma veya çalışma yaptırılmış mıdır? Eğer yaptırılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır?
3- Zeytinburnu’nda yapılan bu anket sonuçlarının, Türkiye’nin diğer bölgelerini de kapsayan, acı bir gerçeği olduğu konusundaki iddialara katılıyor musunuz?
4- Çocuklarımızın, gençlerimizin uyuşturucu batağına sürüklenmemesi için, gerek Başbakanlığınızın gerekse diğer ilgili Bakanlıkların yürüttüğü projeler veya ortak çalışmalar var mıdır?
,