ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğünün bir yazısı hakkında
10/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde bir gazete köşe yazarının gündeme getirdiği İstanbul Milli Eğitim Müdürü’nün imzasıyla, İstanbul’daki tüm ilköğretim okullarına gönderilen resmi bir evrak hakkındaki sözler kabul edilebilir nitelikte değildir.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü tarafından 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen 6., 7., Sınıflarına yönelik yapılması planlanan Kazanım Değerlendirme Sınavı ile ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Kurulu çalışma takviminin belirlendiği ve alınan kararların duyurulduğu resmi yazı ,nedeni belli olmayan yazım ve imla hataları ile doludur. Bu hatalardan dolayı konunun anlaşılması mümkün görülmemektedir.

Konuyu gündeme getiren köşe yazarının “İstanbul Milli Eğitim Müdürü’nü, kendisini buraya atayan Milli Eğitim Bakanı’nı ve Milli Eğitim Bakanı’nı bakan yapan Sayın Başbakanımızı tüm sımıf öferencileri adına kutlarım.” ifadesi yapılan hatanın kabul edilemez olduğunun bir göstergesi olmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Basında da çıkan bu resmi yazı hakkında bilginiz var mıdır?

2- Bu resmi yazının yazıldığı ve 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği doğru mudur?

3- Resmi yazı kim tarafından imzalanmıştır?

4- Bu resmi yazıyı imzalayan ve hazırlayanlar hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

5- Bu ve benzeri hataların tekrar yaşanmaması için ne gibi önlemler alınacaktır?

6- Başka hangi İl ve İlçelerde, benzer şekilde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imla ve anlam bütünlüğü olmayan yazışmaların yapıldığı tespit edilmiştir?

,