ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Karaisalı Bekirli köyü ecri misil hakkında
17/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’nın Karaisalı köylerine yaptığımız ziyaretlerde, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren bazı hususlarda şikayetler ön plana çıkmıştır.

Bu sorunun yaşandığı köylerden biri de aynı ilçeye bağlı Bekirli köyüdür. Köylü vatandaşlarımız, ecri misil ücretlerinin çok yüksek olduğu, daha önce kendileri üzerine tapulu olan Hazine arazilerinin ise dava açılarak ellerinden alındığı, yüksek bedeller karşılığında yine kendilerine satılmak istendiğini bildirmişlerdir.

Zaten ekonomik manada ciddi sıkıntılarla boğuşmakta olan köylülerimiz, karşılaştıkları bu sorunların doğal olarak bir an önce çözümünü, mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Yaşanan bu sorun ve şikâyetler hakkında bilginiz var mıdır?
2- En azından kırsal kesimdeki ecri-misil ücretlerinin köylü vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda düşürülmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?
3- Daha önce vatandaşlarımız üzerine tapulu olan arazilerin ellerinden alınması ve yüksek bedelle tekrar onlara satılarak bu şekilde mağdur edilmeleri doğru ve adaletli bir uygulama mıdır?
4- Şikâyetlere konu olan söz konusu sorunun çözümü hususunda bir çalışma başlatılacak mıdır?

,