ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Makalelerim > Soykırım Masalı

HAFTA ORTASI

Soykırım Masalı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yılında, topraklarında yaşayan bütün Ermeni vatandaşlarını soykırım amacıyla tehcire tabi tutup; “Nobelli Pamukyan”ın da dâhil olduğu kimilerine göre yollarda 1 milyon, kimilerine göre ise 1,5 – 2 milyon Ermeni’yi öldürdüğü iddia ve iftiraları alçakça sürüp gitmektedir. Peki, bu iftiraları atanlar iddialarını kanıtlayabiliyorlar mı? Bırakın iddialarını kanıtlamayı tehcir esnasında yolda ölenlerin sayısında bile bir karara varamamaktadırlar. Ama ne yazık ki, hiçbir geçerli mesnede dayanmayan iddiaları ile ilgili hem dışardan, hem de içerden tam 90 yıldır ulumaya devam etmektedirler.

Sözde soykırım iftiralarına karşılık bizim kendimizi savunacak delillerimiz var mı? Elbette ki sayısız belge ve kanıtlarımız mevcuttur. Bunlardan sadece bir ikisine değinecek olursak;

Osmanlı resmi istatistiklerine göre 14 Mart 1914 tarihinde toplam nüfus dağılımı şu şekilde tespit edilmişti; Müslümanlar 15.044.846, Rumlar 1.792.206, Ermeniler 1.294.851, Museviler 187.073, Bulgarlar 14.908, Süryaniler 65.503 ve diğer unsular yaklaşık 121.000 kadardır. Bu resmi rakamlar çok güvenilirdir, çünkü devlet bu istatistiklere bakarak Ermeni vatandaşlarından vergi almaktadır.

Şimdi bir başka belgeyi inceledikten sonra tekrar bu rakamları gözden geçirerek çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. 1915 tehcirinden 3 yıl sonra, Paris’te Ermeni Delegasyonu Başkanı Boghos Nubar Paşa, Fransa Dışişleri Bakanlığına başvurup, tehcir edilen Ermeniler için yardım istiyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı tehcir edilen ve yardıma muhtaç Ermenilerin sayısı hakkında bilgi istiyor. Boghos Nubar Paşa, 11 Aralık 1918’de şu yazıyla cevap veriyor:

“Aziz Elçim,

Arzunuz üzerine, Türkiye’den tehcir edilmiş ve halen tam bir yoksulluk içinde ve acilen yardıma muhtaç durumda olan mültecilerin tahmini sayılarını size sunmakla onur kazanırım.

Kafkasya’da 250.000 kişi bulunuyor

İran’da 40.000 kişi bulunuyor

Suriye – Filistin’de 80.000 kişi bulunuyor

Musul – Bağdat’ta 20.000 kişi bulunuyor

____________________________________

TOPLAM 390.000 kişi bulunuyor

Tehcir edilenlerin toplam sayısı 600.000 ila 700.000 olarak tahmin ediliyor. Size verdiğim rakamlar, halen Müttefik askerlerince fethedilmiş yerlerdeki sağ olanları göstermektedir. Çöle dağılmış olan diğer tehcir edilenler hakkında ise bugüne kadar hiçbir bilgi alınamadı.

Yüksek saygılarımın teyidini lütfen kabul buyurunuz Aziz Elçim. İmza: BOGHOS NUBAR

Bu mektuba göre:

Türkiye’den tehcir edilen Ermenilerin toplam sayısı 600.000 ile 700.000 arasındadır. Yani iddia edilenin aksine Osmanlı topraklarında yaşayan 1,3 milyon Ermeni’nin tamamı değil sadece yarısı sürgüne gönderilmiş, diğer yarısı ise yerinde kalmıştır. Boghos Nubar Paşa’nın raporuna göre; tehcir edilen 600–700 bin Ermeni’den 390 bini tehcirden 3 yıl sonra hayattaydı; İtilaf Devletlerince işgal edilmiş topraklarda yaşıyorlardı. Tehcir edilenlerden geri kalan 200–300 bin Ermeni ise çeşitli yerlere dağılmıştı ve onlara henüz ulaşılamamıştı. (Kayıp olanların hepsi ölmüş olsa, ölü sayısı taş çatlasın 200 veya 300 bindir. Hangi 1 / 1,5 / 2 milyon Ermeni’den söz ediliyor? Bu insanlardan mutlaka yolda saldırıya uğrayanlar olmuştur ancak bir o kadar da salgın hastalık, açlık, yorgunluk söz konusudur.) 1918 sonunda, yani Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra durum buydu. Bu bilgileri veren Boghos Nubar Paşa, Barış Konferansında Ermenileri temsil eden Ermeni Heyeti Başkanıdır. Yine Ermeni iddialarının savunucusu olan Büyükelçi Morgenthau bile, Ermeni Protestanları vekili Zenup Bezciyan ile görüşmesine yer verdiği hatıralarında “Yarım Milyon Ermeni’nin nakledildiğini ve bunların, yerleştikleri yerlerde işlerini kurup, hayatlarını kazanmaya başladıklarının ifade edilmesinden büyük hayrete düştüğünü” belirtmektedir.

Sayısız belge ve bilgilerle bu gerçekler ortada iken, isyanları çıkarıp köyleri basarak insanları kesip, öldüren, kadınların ırzına geçen, düşmanla işbirliği yapan, kendisine her türlü imkân ve makamları sağlayan Osmanlıya karşı casusluk yapan Ermeni çete ve hainlerinden başka kimlerdir?

Peki, içimizde ihanetlerini belgeleyen ödülleri kahramanlık madalyası sanan sözde aydınlar ve onlara alkış dağıtan bakan ve başbakanlar kimlerdir? Türk Milleti, içeriye yönelik içi boş sloganvari söz ve demeçlerle Fransa ve diğer ülkelere sahte kabadayılık yapan gayri milli ve gayri samimi zihniyet sahiplerinin elinden Türkiye’yi mutlaka kurtaracaktır.


18–10–2006

Yılmaz TANKUT

ytankut@keynet.com.tr

ytankut@mhp-adana.org.tr

,